Tiedote Postra Oy:n ja Sinla Oy:n välisestä liiketoimintakaupasta

Postra Oy on ostanut Sinla Oy:n liiketoiminnan, minkä seurauksena Sinlan palvelut toteutetaan 1.7.2019 alkaen Postra Oy:n toimesta. Sinla Oy:n työntekijät siirtyivät vanhoina työntekijöinä Postra Oy:n palvelukseen. Liiketoimintakauppaan liittyen lisätietoa saa tarvittaessa Eerik Palolalta, 044 766 1732, eerik.palola@postra.fi.

Postran palvelun piiriin siirtyvät Sinlan tehtävät palvelevat entistä paremmin Postran ydintä, korjausrakentamista ja korjausrakentamisen herrasmiehiä. Liiketoimintakauppa entisestään vahvistaa Postran asiantuntijuutta korjausrakentamisen parissa.

Postra pystyy jatkossa tarjoamaan kokonaisvaltaisemman ja sitä kautta yhtäjaksoisen palveluketjun kiinteistöissä sattuneiden vahinkojen hoitamisessa:

  1. ongelmien selvitykset

  2. vahinkojen kartoitukset, haitta-aineselvitykset

  3. purkutyöt

  4. tarvittavat kuivaukset

  5. jälleenrakennustyöt

Postran kokonaisvaltainen palveluketju mahdollistaa kaikki tarvittavat palvelut / toiminnot saman katon alta, minkä seurauksena eri työvaiheiden odotusajat jäävät pois ja hankkeiden eteneminen nopeutuu. Lisäksi kokonaisvaltainen palveluketju helpottaa tilaajan työtä sekä säästää aikaa ja rahaa.

Kaikessa Postran tekemisessä korostuu luottamus ja vastuullisuus. Tällä hetkellä Postrassa palvelee 15 korjausrakentamisen herrasmiestä ja uusia Postran ihmisiä etsitään jatkuvasti lisää.

Postra Oy:n yhteystiedot:

Postra Oy, Turvalaaksonkuja 2, 01740 Vantaa, www.postra.fi, 0103387050